BrandMemo

BrandMemo là dịch vụ xây dựng thương hiệu xã hội của bạn.

Như Facebook kết nối bạn với bạn bè và LinkedIn kết nối bạn với các mối liên hệ nghề nghiệp của bạn, BrandMemo kết nối bạn với các thương hiệu yêu thích của bạn.

BrandMemo được cung cấp miễn phí và sẽ luôn như vậy.

BrandMemo coi trọng quyền riêng tư của bạn.

Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email hoặc số điện thoại của bạn với bất kỳ ai khác.

Để phục vụ mọi người từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi đã chọn trụ sở tại Milan, Ý, thành phố của Leonardo da Vinci, thành phố của thời trang và thiết kế.

Chúng tôi làm việc trong trái tim của thành phố, quận Brera xinh đẹp và đầy sáng tạo.

Cứ thoải mái liên hệ với chúng tôi, dù chỉ để nói xin chào.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng thế giới BrandMemo meraviglioso (Tiếng Ý nghĩa là "tuyệt vời").

Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến của bạn.

Điều gì quan trọng với bạn cũng quan trọng với chúng tôi.