Đại học BrandMemo

Đại học BrandMemo là dự án phi lợi nhuận của BrandMemo với sự hỗ trợ của một Ủy ban Khoa học gồm hơn 50 giáo sư và nhà nghiên cứu từ các trường đại học và trường kinh doanh lớn trên thế giới.

Đại học BrandMemo có mục tiêu là nghiên cứu sở thích thương hiệu của mỗi người và nâng cao kiến thức khoa học về mối quan hệ giữa con người và thương hiệu.

Các giáo sư và sinh viên có thể tự do truy cập kho dữ liệu lớn và các phân tích của BrandMemo.

Cứ thoải mái liên hệ với Dịch vụ Đại học của chúng tôi